Buy Now

Warunki korzystania z Enshrouded

Durum: 05.06.2023

1 Uygulama Kapsamı ve Anlaşmanın Konusu

1.1 Keen Games GmbH, Dreieichstr. 59, 60594 Frankfurt am Main ("Keen"), Enshrouded ("Enshrouded") oyununu işletmektedir ve Enshrouded için bu Kullanım Koşullarına ("Kullanım Koşulları") tabi olarak kullanımınıza sunmaktadır. Enshrouded kapsamında, açık bir dünyada özgürce hareket edebilir, keşfedebilir, inşa edebilir, savaşlar yapabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

1.2 Sözleşmenin konusu Enshrouded'un tarafınızca kullanılmasıdır. Enshrouded'u Steam platformu ve gelecekte diğer platformlar (topluca "Platform") üzerinden satın alabilirsiniz. Enshrouded'un satın alınmasıyla ilgili olarak, ilgili Platform tek sözleşme ortağı olacaktır. Enshrouded'in kullanımıyla ilgili olarak, Platformun ilgili sözleşme şartları geçerli olacaktır. Bu, özellikle platformun ilgili sözleşme koşulları ile bu Kullanım Koşulları arasında çelişki olması durumunda geçerlidir. Bu Kullanım Koşulları ek olarak geçerlidir.

1.3 Enshrouded'un bir parçası olarak belirli özellikleri, sanal öğeleri veya hakları ("Oyun İçi Öğeler") gönüllü olarak satın almaya karar verirseniz, Enshrouded'un satın alma fiyatının ötesinde maliyetlere maruz kalırsınız. Oyun içi öğeler yalnızca Enshrouded için ve yalnızca ilgili ödeme işleminin yapıldığı kullanıcı hesabı için kullanılabilir.

1.4 Enshrouded'u kullanabilmek için kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermeniz gerekebilir. Keen, yasal olarak gerekli olduğu ölçüde, bu onay beyanlarını vermenizi ayrıca talep edecek ve bu beyanların kapsamı hakkında sizi bilgilendirecektir.

1.5 İnternet bağlantısı, ağ bağlantısının bakımı ve Enshrouded'in satın alınması ve kullanılması için gerekli donanım ve yazılımın tedariki ve sağlanması bu Kullanım Koşullarına tabi değildir. Bu nedenle, Enshrouded'i kullanabilmek için İnternet erişimini ve bu amaçla gerekli tüm teknik ekipmanı sağlamaktan siz sorumlu olmalısınız ve bu bağlamda ortaya çıkan tüm ücretleri kendiniz ödemelisiniz.

1.6 Enshrouded için kullanılan kaynak kodları, geliştirme materyalleri ve açık kaynaklı yazılımlar bu sözleşmeye tabi değildir.

1.7 Keen, sözleşmenin imzalanmasından sonra bu sözleşme metnini saklamaz. Kullanım Koşullarına istediğiniz zaman https://enshrouded.com/eula]enshrouded.com/eula adresinden erişebilirsiniz.

2 Sözleşmenin imzalanması

Enshrouded'u satın almak ve oynamak için gerekli olan kullanım haklarını yalnızca bir platform üzerinden edinebilirsiniz. Bunun için ilgili platforma kayıt olmanız gerekmektedir. İlgili platform, kayıt, Enshrouded kullanım haklarının ve Enshrouded için oyun içi öğelerin edinimi için sözleşme ortağınız olacaktır. Bu nedenle, kayıt, Enshrouded ve oyun içi öğelerin satın alınması için sözleşmenin imzalanması, ilgili platformun sözleşme koşullarına göre gerçekleşir.

3 Yükümlülükleriniz

3.1 Enshrouded'un kullanımı, Enshrouded'u edindiğiniz Platformun hüküm ve koşullarına tabidir. Buna ek olarak, bu madde 3'ün hükümleri Platformun hüküm ve koşullarıyla çelişmediği ölçüde geçerli olacaktır. Böyle bir çelişki durumunda, Platformun hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

3.2 Enshrouded'u bu Kullanım Koşullarına ve ilgili amaca uygun olarak kullanmakla yükümlüsünüz. Enshrouded'in diğer kullanıcılarını engellememek veya taciz etmemekle, Enshrouded'i amaçlananlar dışında kullanmamakla ve Enshrouded'i teknik süreci aksatacak veya aşırı yükleyecek şekilde kullanmamakla yükümlüsünüz.

3.3 Özellikle aşağıdakiler yasaktır:

a) Enshrouded'un işleyişini ve oynanışını bozabilecek önlemlerin, mekanizmaların veya yazılımların kullanılması;

b) Teknik kapasiteler üzerinde makul olmayan veya aşırı yüke neden olabilecek eylemler;

c) Keen tarafından oluşturulan içeriğin engellenmesi, üzerine yazılması veya değiştirilmesi veya başka bir şekilde oyuna yıkıcı bir şekilde müdahale edilmesi;

d) Botların veya diğer araçların kullanımı;

e) Diğer oyunculara karşı size avantaj sağlayan komut dosyaları ve programların kullanımı;

f) Oyun deneyimini değiştiren hileler, modlar, hack'ler ve/veya yazılımlar oluşturmak veya kullanmak;

g) Münferit durumlarda izin verilmediği sürece, üçüncü taraflardan gerçek ödeme araçları karşılığında sanal ürünler ve oyun içi öğeler satın almak, satmak veya takas etmek veya bu eylemlere teşebbüs etmek.

3.4 Bu, yukarıda belirtilen yasaklara eşdeğer etkiye sahip tüm eylemleri de içerir.

3.5 Diğer kullanıcıların veya Keen'in zararına kullanılabilecek bir programlama hatası keşfederseniz, lütfen bunu derhal Keen'e bildirin.

4 Hakların verilmesi

4.1 Enshrouded haklarının verilmesi için, Enshrouded'i edindiğiniz platformun hüküm ve koşulları geçerlidir. Buna ek olarak, bu madde 4'ün hükümleri, Platformun hüküm ve koşullarıyla çelişmedikleri ölçüde geçerli olacaktır. Böyle bir çelişki olması durumunda, Platformun hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

4.2 Keen, Enshrouded'ı bu Kullanım Koşullarına uygun olarak özel amaçlarla kullanmak ve Enshrouded'ı amaçlanan ve sözleşmeye bağlı kullanım için gerekli olduğu ölçüde saklamak ve görüntülemek için size bu Sözleşmenin süresiyle sınırlı, münhasır olmayan "(münhasır olmayan)", devredilemez, alt lisans verilemez, coğrafi olarak sınırlandırılmamış bir hak verir. Açıkça verilmeyen tüm haklar, özellikle Enshrouded'i düzenleme, dağıtma, kamuya açık hale getirme ve/veya başka şekilde kullanma hakları saklıdır. Keen'in bu Sözleşmenin süresi boyunca Enshrouded'in yeni sürümlerini, yamalarını, yükseltmelerini, güncellemelerini ve düzeltmelerini sağladığı ölçüde, yukarıda belirtilen kullanım hakkı aynı şekilde onlar için de geçerli olacaktır.

4.3 Üçüncü tarafların haklarına ve özellikle açık kaynak lisanslarına tabi olan Enshrouded bileşenleri, hakların verilmesinden hariç tutulmuştur. Özellikle, Keen tarafından Enshrouded içinde üçüncü taraf içeriği olarak ifşa edilen bileşenlerin tanınabilir olduğu kabul edilir.

4.4 Enshrouded'i kaynak koda dönüştüremez veya başka bir şekilde tersine mühendislik yapamaz ya da kaynak kodunu keşfetmeye çalışamazsınız. Bunun tek istisnası, üçüncü taraf yazılımlarla birlikte çalışabilirliği sağlamak için gerekli arayüz bilgilerini elde etmek için gerekli eylemlerdir. Bunun için ön koşul, daha önce bu tür bilgileri Keen'den makul bir ücret karşılığında elde etme girişiminizin başarısız olmasıdır. Bu şekilde elde edilen arayüz bilgileri yalnızca birlikte çalışabilirliği sağlamak amacıyla kullanılabilir, yayınlanamaz ve yalnızca birlikte çalışabilirliği sağlamak için gerekli olduğu ölçüde üçüncü tarafların kullanımına sunulabilir.

5 Sorumluluk

Öncelikli olarak ilgili platform sorumludur. Keen'in doğrudan bir sorumluluğu mevcut olduğu sürece, Keen bu Kullanım Koşulları kapsamında aşağıdaki hükümler uyarınca kesin olarak sorumlu olacaktır.

5.1 Keen, kasıt ve ağır ihmalin yanı sıra yaşam, vücut veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlar için sınırlama olmaksızın sorumlu olacaktır.

5.2 Hafif ihmal durumlarında Keen, sözleşmeden doğan önemli bir yükümlülüğün ihlali halinde sorumlu olacaktır. Bu madde anlamında önemli bir sözleşme yükümlülüğü, yerine getirilmesi ilk etapta sözleşmenin uygulanmasını mümkün kılan ve sözleşme ortağının bu nedenle düzenli olarak yerine getirilmesine güvenebileceği bir yükümlülüktür.

5.3 Madde 5.2'ye göre sorumluluk, sözleşmenin akdedilmesi sırasında öngörülebilir olan ve meydana gelmesi tipik olarak beklenen zararla sınırlıdır.

5.4 Veri kaybından kaynaklanan zararlar için sorumluluk, madde 5.2 durumunda, verileri düzenli olarak ve riske uygun şekilde yedeklemiş olsaydınız bile ortaya çıkacak olan verilerin kurtarılması tutarıyla sınırlıdır.

5.5 Sorumluluk sınırlamaları, Keen'in çalışanları, temsilcileri ve vekilleri lehine uygun şekilde uygulanacaktır.

5.6 Keen'in verilen garantiler (açıkça bu şekilde belirtilmelidir) ve Ürün Sorumluluk Yasası'na dayanan talepler için herhangi bir sorumluluğu etkilenmeyecektir.

5.7 Keen'in diğer tüm sorumlulukları hariç tutulmuştur.

6 Süre; Fesih

6.1 Enshrouded'un kullanımı, Enshrouded'u edindiğiniz Platformun hüküm ve koşullarına tabidir. Ayrıca, bu madde 6'nın hükümleri, Platformun hüküm ve koşullarıyla çelişmedikleri ölçüde geçerli olacaktır. Böyle bir çelişki olması durumunda, Platformun hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

6.2 Keen, iki hafta önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir.

6.3 Enshrouded'un sağlanması için Platform ile aranızdaki sözleşme herhangi bir nedenle sona ererse, Siz ve Keen arasındaki bu sözleşme de sona erecektir.

6.4 Sebep bildirmeksizin olağanüstü fesih için yasal hak etkilenmeden kalır.

7 Enshrouded'daki Değişiklikler

7.1 Enshrouded'un kullanımı, Enshrouded'u edindiğiniz Platformun hüküm ve koşullarına tabidir. Buna ek olarak, bu madde 7'nin hükümleri Platformun hükümleriyle çelişmediği ölçüde geçerli olacaktır. Böyle bir çelişki durumunda, Platformun hüküm ve koşulları geçerli olacaktır.

7.2 Keen, Enshrouded'in sözleşmeye uygunluğunu sürdürmek için gerekli olanın ötesinde, geçerli bir nedenin böyle bir değişikliği gerektirmesi halinde Enshrouded'i ve işlevsel kapsamını değiştirebilir ve uyarlayabilir. Böyle bir neden özellikle (i) değişen yasal gereklilikleri veya yargı yetkisini uygulamak, (ii) adli veya resmi emirleri uygulamak, (iii) yeni bir teknik ortam veya diğer operasyonel nedenler gibi değişen teknik gereklilikleri uygulamak, (iv) değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak gibi değişiklikler durumunda mevcuttur, Örneğin, kullanıcı sayısının artması, (v) üçüncü taraf haklarının ihlali, (vi) Enshrouded'un çalışması için lisansları gerekli olan üçüncü taraf lisans koşullarının kaybedilmesi veya değiştirilmesi, (vii) Keen'in hizmet sağlayıcılarının teslimat veya tedarik kısıtlamaları nedeniyle veya (viii) sizin yararınız için.

7.3 Bu Bölüm 7 uyarınca Enshrouded ve işlevselliğinde yapılacak herhangi bir değişiklik için herhangi bir ek ücrete tabi olmayacaksınız. Keen, değişiklik hakkında Size açık ve anlaşılır bir bildirim sağlayacaktır.

7.4 Böyle bir değişiklik Enshrouded'a erişiminizi veya Enshrouded'ı kullanma kabiliyetinizi önemsizden daha fazla etkiliyorsa ("olumsuz değişiklik"), Keen sizi en az altı hafta önceden bir kısa mesajla bilgilendirecektir ("değişiklik bildirimi"). Değişiklik Bildirimi, Olumsuz Değişikliğin özelliklerini ve zamanlamasını ve aşağıda açıklanan haklarınızla ilgili bilgileri içerecektir.

7.5 Olumsuz değişiklikler durumunda, 30 günlük bir bildirim süresi ile sözleşmeyi ücretsiz olarak feshetme hakkına sahipsiniz. Süre, değişiklik bildiriminin tarafınızdan alınmasıyla başlar. Değişiklik, değişiklik bildirimini aldıktan sonra yapılırsa, süre yalnızca değişikliğin yapıldığı andan itibaren işlemeye başlayacaktır. Değiştirilmemiş Enshrouded'un erişilebilirliği veya kullanılabilirliği ek maliyetler olmadan sürdürülürse sözleşmenin feshi hariç tutulur.

7.6 Bu Kullanım Koşulları, tüm değişiklikler ve bu değişikliklerle değiştirilen Enshrouded için mutatis mutandis geçerlidir.

7.7 Şüpheye mahal vermemek için, Enshrouded'da serbestçe kullanılabilen Oyun İçeriğinin veya Oyun Özelliklerinin eklenmesi, kaldırılması ve özelleştirilmesi Enshrouded'da veya işlevselliğinde bir değişiklik teşkil etmez ve Keen tarafından bu Bölüm 7'nin hükümlerine bakılmaksızın herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak bu, önceden satın alınan oyun içi öğelerin kaldırılmasını veya özelleştirilmesini içermez.

8 Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

8.1 Keen, değişiklik için geçerli bir neden varsa ve değişiklikler her iki sözleşme tarafının çıkarlarını dikkate alarak makul olduğu sürece, bu Kullanım Koşullarını gelecekte geçerli olacak şekilde değiştirebilir ve düzenleyebilir.

8.2 Geçerli bir neden, özellikle, sözleşmenin akdedildiği sırada Keen için öngörülemeyen sözleşmenin denklik ilişkisinin bozulması nedeniyle değişikliklerin önemsiz olmayan bir ölçüde gerekli olması veya içtihat veya mevzuattaki değişiklikler nedeniyle sözleşmenin daha fazla ifası için gerekli olması durumunda mevcuttur.

8.3 Ana hizmet yükümlülüğünün değiştirilmesi - madde 7'de açıklanan işlevsel kapsam değişiklikleri hariç - hariç tutulmuştur.

8.4 Keen, planlanan yürürlüğe girmeden en az altı hafta önce değiştirilen hüküm ve koşulları metin halinde size bildirecek ve yeni hükümlere ve yürürlüğe girme tarihine ayrıca atıfta bulunacaktır. Aynı zamanda Keen, Enshrouded ve işlevlerinin daha fazla kullanımı için değiştirilen Kullanım Koşullarını kabul edip etmediğinizi beyan etmeniz için size en az altı haftalık makul bir süre tanıyacaktır.

8.5 Metin biçimindeki bildirimi aldıktan sonra başlayacak olan bu süre içinde bir beyanda bulunmazsanız, değiştirilen Kullanım Koşulları kabul edilmiş sayılacaktır.

8.6 Keen, bu yasal sonuç, yani itiraz hakkı, itiraz süresi ve sessiz kalmanın önemi hakkında sizi sürenin başında ayrıca bilgilendirecektir.

9 Son Hükümler

9.1 Hukuk Seçimi. İşbu Kullanım Koşulları, BM Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Konvansiyonu hariç olmak üzere Alman hukukuna tabi olacaktır. Eğer bir tüketiciyseniz ve Almanya'da daimi ikametgahınız yoksa, bu durum, mutat ikametgahınızın bulunduğu devletin hukukunun zorunlu hükümlerinin, aksini öngördükleri sürece uygulanmaya devam etmesi şartıyla geçerli olacaktır.

9.2 Dil. Bu Sözleşme Almanca ve İngilizce dillerinde akdedilebilir. Dil versiyonları arasında çelişki olması durumunda, Almanca dil versiyonu geçerli olacaktır.

9.3 Yargı Yetkisi. (i) tüketici olmayan kullanıcılar, (ii) sözleşmenin akdedildiği tarihte Almanya'da ikamet etmeyen veya sözleşme akdedildikten sonra ikametgahını yurtdışına taşıyan tüketiciler ve (iii) davanın açıldığı tarihte mutat ikametgahı bilinmeyen tüketiciler bakımından yargı ve ifa yeri Frankfurt am Main olacaktır. Aksi takdirde, yargı yeri genel kurallara uygun olarak belirlenecektir.

9.4 Transferability. Keen, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

9.5 Tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin zorunlu bilgiler. Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/consumers/odr/]http://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinde çevrimiçi uyuşmazlık çözümü (OS) için bir platform sağlar. Keen, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya ne istekli ne de mecburdur.